Övrigt

Övrigt

Utöver våra teknikområden inom MBEST och konstbyggnad erbjuder vi även tjänster inom ett flertal andra angränsande specialistkompetenser såsom akustik, vibrationer, arkitektur, miljö, gestaltning, gods och logistik samt mätning.

För detta utnyttjar vi vår nordiska/globala kompetens inom SYSTRA (med optimala konkurrensfördelar) eller lokalt genom vårt kontaktnät av underkonsulter som då också för de flesta projekten organisatoriskt verkar inom vår egen organisation.

Vi har både de övergripande och detaljfokuserade specialistkompetenserna med mångårig erfarenhet av komplicerade system. Vi verkar inom samtliga våra nuvarande marknader; Höghastighetsjärnväg, Konventionell järnväg, Tunnelbana och Spårväg.

Vi har den rätta och nödvändiga erfarenheten från kundspecifik kravhantering och styrande system hos slutkunden i de nordiska länderna såsom Trafikverket, Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting, Jernbaneverket och Banedanmark.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden