Tjänster

Tjänster

SYSTRA är idag en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar för höghastighetsjärnväg, metro, tunnelbana, spårväg, väg & trafik och flygplats. SYSTRA har bland annat designat ca 50% av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar, automatiserade metro och tunnelbanor. SYSTRA har kompetens och resurser inom samtliga teknikområden som behövs för att designa samt projektera alla typer av Infrastrukturlösningar.

Tack vare SYSTRAs expertis och våra ca 7000 medarbetare runtom i världen, driver vi infrastrukturprojekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdig anläggning. SYSTRA hanterar alla typer av uppdrag, exempelvis projektledning och systemintegration. Vi tar fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören / rådgivaren i totalentreprenader. SYSTRA har industriella ägare i form av SNCF samt RATP som är en av Europas största företag inom transportområdet som också bygger och driver trafik på alla världens kontinenter.

SYSTRA AB har som företag 30 års erfarenhet i Sverige. Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, experter, ritare, signalsäkerhetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer, besiktningsstöd, assessorer, ibruktagandeledare samt byggplatsuppföljare/byggledare.

SYSTRA AB – Teknikområden

 • Väg & Mark
 • VA – teknik & Vattenförsörjning
 • Miljöteknik & Hydrogeologi
 • Geoteknik & Bergteknik
 • BIM & VDC samt Datasamordning
 • Bygg- och projektledning
 • MBEST
 • ERTMS
 • Höghastighetsjärnväg
 • Konventionell järnväg
 • Metro & Tunnelbana
 • LRT - Spårväg
Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Box 851, SE-191 28 Sollentuna, Sweden