Tele

Tele

Teknikområdet tele är vår utpekade prioritering med expertkompetenser inom bl.a. data- och kabelnät, optokommunikation, radio/GSM-R, larm och detektorer.

Vi har både de övergripande och detaljfokuserade specialistkompetenserna med mångårig erfarenhet av komplicerade telesystem. Vi verkar inom samtliga våra nuvarande marknader; Höghastighetsjärnväg, Konventionell järnväg, Tunnelbana och Spårväg.

Vi har den rätta och nödvändiga erfarenheten från kundspecifik kravhantering och styrande system hos slutkunden i de nordiska länderna såsom Trafikverket, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Jernbaneverket och Banedanmark.

Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, specialister, ritare, myndighetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer samt byggplatsuppföljare/byggledare.

I Sverige har vi t.ex. för Höghastighets- och Konventionell järnväg inom specifikt teleområdet varit engagerade i Ostlänken, ERTMS Korridor B, Växelbyte Örebro, Åstorp bangårdsombyggnad samt Nytt mötesspår Kil-Skåre m.fl.

Vi är med i projektens alla skeden från tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi tar t.ex. fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA