Signal

Signal

Teknikområdet signal är vår främsta prioritering med expertkompetenser inom bl.a. signalställverk (Björnlunda, 59, 65, 85/95, 11 och Cst), CBTC-system, linjeblock, fjärrstyrning, vägskydd, ATC och ERTMS.

Vi har både de övergripande och detaljfokuserade expertkompetenserna inom området med 30 års erfarenhet av komplicerade signalsystem. I Sverige är vi dessutom en av de allra största aktörerna. Vi verkar inom samtliga våra nuvarande marknader; Höghastighetsjärnväg, Konventionell järnväg, Tunnelbana och Spårväg.

Vi har den rätta och nödvändiga erfarenheten från kundspecifik kravhantering och styrande system hos slutkunden i de nordiska länderna såsom Trafikverket, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Jernbaneverket och Banedanmark.

Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, experter, ritare, signalsäkerhetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer, kapacitetsbedömare, besiktningsstöd, GOP-handläggare, assessorer, ibruktagandeledare samt byggplatsuppföljare/byggledare.

I Sverige har vi t.ex. för Höghastighets- och Konventionell järnväg inom specifikt signalområdet varit engagerade i Ostlänken, ERTMS Korridor B, Ställverksbyte Igelboda, Nytt mötesspår Kil-Skåre, Dubbelspårsutbyggnader Mälarbanan, Ställverksbyten Västra stambanan, Nytt ATC-system Roslagsbanan m.fl.

Vi är med i projektens alla skeden från tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi tar t.ex. fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA