El

El

Teknikområdet el är vår utpekade prioritering med expertkompetenser inom bl.a. kontaktledning, lågspänning, högspänning, jordning och fjärrstyrning.

Vi har både de övergripande och detaljfokuserade specialistkompetenserna inom området med 20 års erfarenhet av komplicerade elsystem som tog sin allra första början med uppdrag inom kontaktledningssystem. Vi verkar inom samtliga våra nuvarande marknader; Höghastighetsjärnväg, Konventionell järnväg, Tunnelbana och Spårväg.

Vi har den rätta och nödvändiga erfarenheten från kundspecifik kravhantering och styrande system hos slutkunden i de nordiska länderna såsom Trafikverket, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Jernbaneverket och Banedanmark.

Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, specialister, ritare, myndighetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer samt byggplatsuppföljare/byggledare.

I Sverige har vi t.ex. för Höghastighets- och Konventionell järnväg inom specifikt elområdet varit engagerade i Ostlänken, ERTMS Korridor B, Växelbyte Örebro, Åstorp bangårdsombyggnad samt Nytt mötesspår Kil-Skåre m.fl.

I Danmark har vi t.ex. för Konventionell järnväg och Spårväg varit engagerade i den nationella elektrifieringsprojekt samt nya spårväg i Odense m.fl.

Vi är med i projektens alla skeden från tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi tar t.ex. fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA