Spårväg

Spårväg

Från idé till verklighet.

SYSTRA är ingenjörsföretaget med den bästa referensen för konstruktion och byggnation av de modernaste system inom spårväg. SYSTRA har haft projekt i mer än 40 städer runt om i världen där mer än 500 kilometer berörts.

I Frankrike har SYSTRA exempelvis verkat inom mer än 60% av de spårvägar som för närvarande används. Utmärkande är spårvägen i Bordeaux med världens första kontinuerliga kraftöverföring utan luftledningar. Utmärkande är även spårvägslösningarna i Brest och Casablanca som röstades fram till de två bästa spårvägsprojekten i världen av det brittiska Light Rail Transit Association 2012.

Vår kompetens omfattar ett antal specialistområden med behovsanpassade och moderna helhetslösningar såsom tidiga studier/utredningar, projektledning, detaljprojektering, beställarstöd, granskning samt testning.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA