Höghastighetsjärnväg

Höghastighetsjärnväg

Runt om i världen har SYSTRA bidragit till byggandet av flera tusen kilometer höghastighetsjärnväg.

I mer än 30 år har SYSTRA varit den oöverträffade referensen för höghastighetsjärnväg tack vare våra unika expertkompetenser inom ett antal viktiga specialområden: tidiga studier/utredningar, projektledning, detaljprojektering, drift och underhåll, byggledning/byggplatsuppföljning, testning, handledning för driftsättning samt utbildning av personal.

Hittills har SYSTRA nära hälften av världens höghastighetssträckor i referenslistan där SYSTRA också, genom projektet East European High Speed Rail Line, bidragit till nuvarande gällande höghastighetsrekord (574,8 km/h).

I Sverige/Norden bidrar SYSTRA exempelvis med expertis inom projekt Ostlänkens längsta delsträcka mellan Stavjsö och Sillekrog via Nyköping (OLP3).

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA