Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

I projekteringsuppdrag utgör affärsområdet Samhällsbyggnad den stomme som krävs för ett framgångsrikt slutresultat. På egen hand eller tillsammans med andra affärsområden genomförs såväl små, lokala uppdrag som de absolut största projekten, både nationellt och internationellt.

Affärsområdet Samhällsbyggnad breddar SYSTRAs starka erbjudande på järnvägssidan med den projekterande verksamheten för att genomföra vägprojekt och kommunala uppdrag inom infrastruktur. Tillsammans med de andra affärsområdena kan SYSTRA därmed erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom hela transportinfrastruktursektorn.

– Vårt affärsområde är inne i en oerhört spännande fas. Vårt mål är att växa ytterligare till att långsiktigt vara runt 200 medarbetare inom några år. Att vara med och forma det här känns väldigt inspirerande, att få sätta vår egen prägel på både arbete och företagskultur. Samtidigt som den nordiska verksamheten byggs upp finns nära samarbeten med SYSTRA-kollegor runt om i världen vilket gör oss väldigt slagkraftiga redan ifrån start, berättar Gustav Silverin som är affärsområdeschef för Samhällsbyggnad.

Genom att samla den projekterande kompetensen som inte hör till järnvägssidans BEST (bana, el, signal och tele) i ett affärsområde, skapas en stark verksamhet. I sin helhet innefattar Samhällsbyggnad en stor mängd olika kompetenser i form av till exempel mark-/gatu-/vägprojektörer, VA-projektörer och utredare, landskapsarkitekter och ledningssamordnare, projekterings- och uppdragsledare med flera.

Inom Samhällsbyggnad finns ett stort teknikfokus, som alltid eftersträvar SYSTRA att ha tillgång till den senaste tekniken och de bästa programvarorna. Som anställd inom affärsområdet har du utöver närheten till chef också tillgång till en tekniksamordnare som stöttar organisationen. Gustav Silverin fortsätter:
– Vi ska erbjuda de bästa utvecklingsmöjligheterna och de mest inspirerande uppdragen. Tillsammans har vi nu möjlighet att bygga något nytt som vi alla tror på, men med ett stort och stöttande moderbolag i ryggen. En fantastisk möjlighet helt enkelt!

Verksamhetsområden:

Kommuner
Bredden och variationen på kommunala uppdrag är stor. SYSTRAs anställda inom affärsområde Samhällsbyggnad kan genomföra bland annat rena trafikuppdrag, projektering av gator och mark samt utredning och projektering av VA. För exempelvis nya exploateringsområden samlas alla teknikslagen i samma uppdrag. Ibland är det mer tekniskt renodlade uppdrag. SYSTRA kan erbjuda både bredden och spetsen!

Trafikverket
Tillsammans med de kommunala uppdragen, utgör uppdrag tillsammans med Trafikverket en stor del av verksamheten. SYSTRA kan vara med i hela processen från åtgärdsvalsstudier och väg-/järnvägsplaner till bygghandlingar och förfrågningsunderlag. I uppdragen med Trafikverket bidrar affärsområdet Samhällsbyggnad med exempelvis vägutformning, avvattning, gestaltning, formalia hantering och uppdragsledning.

Entreprenörer
Tillsammans med entreprenörer upprättar SYSTRA bygghandlingar i totalentreprenader för både väg- och järnvägsprojekt. Förutom nationella samarbeten är SYSTRA även den lokala konsulten för internationella företag och kan genom koncernen erbjuda samma samarbetsmöjligheter och kompetenser som på andra platser i världen.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA