Rail

Rail

Den konventionella järnvägen har en oerhört viktig funktion för att binda samman Europa. Med 30 års erfarenhet i Sverige och långt över det dubbla i Europa kan SYSTRA erbjuda såväl nybyggnation som anpassningar av befintliga anläggningar i trafikerade spår.

Oavsett om det gäller att bygga nytt eller uppgradera en befintlig bana eller anläggning, är erfarenheten inom SYSTRA det bästa alternativet för att möjliggöra och förverkliga den mest anpassade och rätta totallösningen. I Sverige har SYSTRA arbetat aktivt med konventionell järnväg i över 30 år, dessutom är vi en av de ledande aktörerna inom projektering av signalsystem. Sedan etableringen 1987 har SYSTRA genomfört fler än 1300 uppdrag bara i Sverige.

I Europa och övriga världen i stort är SYSTRA en av de största aktörerna på marknaden. Med över 60 års erfarenhet inom exempelvis MBEST-K har expertisen hela tiden förfinats och kunskap samlats in. Resultatet är en global kunskapsbank med bevisat goda resultat, världen över.

Mark och konstruktion i järnvägsprojekt gör vi i samarbete med andra affärsområden inom SYSTRA AB.

Utöver själva byggnads- och uppgraderingsprocessen har SYSTRA också en unik kompetens av anläggningsdrift. Våra ägare RATP (Régie autonome des transports parisiens) och SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) är två av de största trafikutövarna i Frankrike. RATP har till exempel ansvar för all kollektivtrafik i Paris, med sina 50 000 passagerare per timma och 308 miljoner passagerare per år. Detta har gjort att vi kontinuerligt utvecklar vårt sätt att konstruera och förbättra järnvägsanläggningen effektivt, utifrån ett drift- och underhållsperspektiv.
– Vi är experter genom hela projektet från tidiga utredningar till färdig anläggning helt enkelt.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA