HSL, MRT och LRT

HSL, MRT och LRT

Det går inte att prata om höghastighetsjärnväg eller tunnelbanor utan att nämna SYSTRA. Runt om i världen har SYSTRA bidragit till byggnationen av närmare hälften av alla de sträckningar som finns. Därtill har vi stått för konstruktion och byggnation av de modernaste systemen inom spårväg, där vi haft projekt i mer än 40 städer.

I mer än 30 år har SYSTRA varit den oöverträffade referensen för höghastighetsjärnväg, tack vare våra unika expertkompetenser inom ett antal viktiga specialområden. Vi har flera tusen kilometer av världens höghastighetssträckor i referenslistan där SYSTRA också, genom projektet East European High Speed Rail Line, bidragit till nuvarande gällande höghastighetsrekord på 574,8 km/h.
– SYSTRA ansvarar för närvarande tillsammans med COWI för cirka halva sträckan av Sveriges första höghastighetsjärnväg, berättar tekniksamordnare Sven Assarsson.

Med mer än 2 000 kilometers erfarenhet av tunnelbanor, har SYSTRA bidragit till utvecklingen av närmare hälften av världens alla tunnelbanor. Dessutom har flertalet rekord slagits längs vägen. Ett exempel är världens längsta förarlösa linje i Dubai, ett annat är linjen med det högsta antalet passagerare i trafik (Mecka med 72 000 passagerare i timmen) samt Europas största tekniska projekt (Crossrail i London med en sträckning på 118 km).

När det gäller spårvägar har SYSTRA haft projekt i mer än 40 städer runt om i världen, där mer än 500 kilometer berörts. I Frankrike har SYSTRA verkat inom mer än 60% av de spårvägar som för närvarande används. Utmärkande är spårvägen i Bordeaux med världens första kontinuerliga kraftöverföring utan luftledningar.
– SYSTRA är ingenjörsföretaget med de bästa referenserna från många olika platser i världen för konstruktion och byggnation av de modernaste systemen inom spårväg.

Verksamhetsområden:

Höghastighetsjärnväg
I mer än 30 år har SYSTRA varit den oöverträffade referensen för höghastighetsjärnväg, tack vare våra unika expertkompetenser inom ett antal viktiga specialområden. Vi hanterar och lägger fokus på: Tidiga studier/utredningar, projektledning, detaljprojektering, drift och underhåll, byggledning/byggplatsuppföljning, testning, handledning för driftsättning samt utbildning av personal.
Läs mer

Tunnelbana
Med mer än 2 000 kilometer som referens har SYSTRA bidragit till utvecklingen av närmare hälften av världens alla tunnelbanor. Bland annat världens längsta förarlösa linje i Dubai samt linjen med det högsta antalet passagerare i trafik (Mecka med 72 000 passagerare i timmen). Vår kompetens omfattar ett antal specialistområden såsom tidiga studier/utredningar, projektledning, detaljprojektering, beställarstöd, granskning samt testning.
Läs mer

Spårväg
SYSTRA är ingenjörsföretaget med den bästa referensen för konstruktion och byggnation av de modernaste system inom spårväg. Vi har haft projekt i mer än 40 städer runt om i världen och i Frankrike har vi verkat inom mer än 60% av de spårvägar som för närvarande används. Utmärkande är spårvägen i Bordeaux med värdens första kontinuerliga kraftöverföring utan luftledningar. Vår kompetens omfattar ett antal specialistområden med behovsanpassade och moderna helhetslösningar såsom tidiga studier/utredningar, projektledning, detaljprojektering, beställarstöd, granskning samt testning.
Läs mer

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA