VDC-BIM & Technical Coordination

VDC-BIM & Technical Coordination

Våra experter inom VDC-BIM & Technical Coordination skapar det digitala underlaget för att fatta rätt beslut och som ger grunden till att säkerställa en effektiv teknisk koordinering under projektens alla skeden, från förstudier, projektering, till idrifttagning och underhåll.

Under projektering och byggfas minimerar vi riskerna för fel tack vare samordnade processer med god kommunikation mellan teknikområden, uppdragsledning och övriga intressenter.

Alla projektdeltagare får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt i SYSTRAs arbete i att framställa hållbara lösningar, med kvalitet och säkerhet.

Den digitala informationen tydliggör och visualiserar ett viktigt beslutsunderlag såsom sammanställning av projekteringsförutsättningar. Uppdragsledningen kan enkelt följa upp projektets framskridande och slutresultat.

Våra kunder kan fatta viktiga beslut om hur byggnadsarbete och underhåll ska genomföras på bästa sätt med hjälp av analys och visualisering av modelldata från de olika projekteringsdelarna/ ämnesområdena såsom kostnad, planering av byggnation och faser.

SYSTRAs innovation BIM IN ONE CLICK har använts i internationella projekt exempelvis vid nya linjer för Grand Paris Express i Paris, Europas största transport projekt och vid projektering av Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.

BIM Building Information Modeling
VDC Virtual Design and Construction

Läs mer om eLODy

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA