Tjänster

Tack vare SYSTRAs expertis och våra 8500 medarbetare runtom i världen, driver vi infrastrukturprojekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdig anläggning. SYSTRA hanterar alla typer av uppdrag, exempelvis projektledning och systemintegration. Vi tar fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören / rådgivaren i totalentreprenader.

SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA