Vilka vi är

Vilka vi är

SYSTRA – Confidence moves the world

SYSTRA är idag en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar för höghastighetsjärnväg, metro, tunnelbana, spårväg, väg & trafik och flygplats. SYSTRA har bland annat designat ca 50% av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar, automatiserade metro och tunnelbanor. SYSTRA har kompetens och resurser inom samtliga teknikområden som behövs för att designa samt projektera alla typer av Infrastrukturlösningar.

Tack vare SYSTRAs expertis och våra ca 7000 medarbetare runtom i världen, driver vi infrastrukturprojekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdig anläggning. SYSTRA hanterar alla typer av uppdrag, exempelvis projektledning och systemintegration. Vi tar fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören / rådgivaren i totalentreprenader. SYSTRA har industriella ägare i form av SNCF samt RATP som är en av Europas största företag inom transportområdet som också bygger och driver trafik på alla världens kontinenter.

SYSTRA AB har som företag 30 års erfarenhet i Sverige. Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, experter, ritare, signalsäkerhetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer, besiktningsstöd, assessorer, ibruktagandeledare samt byggplatsuppföljare/byggledare.

SYSTRAs teknikområden

  • HSL, MRT OCH LRT – HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG, TUNNELBANA OCH SPÅRVÄG
  • MILJÖ OCH GEOTEKNIK
  • PROJEKT- OCH BYGGLEDNING
  • RAIL – KONVENTIONELL JÄRNVÄG
  • SAMHÄLLSBYGGNAD
  • 3D, BIM OCH VDC

SYSTRA – från start till idag!

2018 SYSTRA AB är idag i en stark tillväxtfas i Sverige med 12 kontor runtom i landet.
2017 SYSTRA AB bildas genom en namnändring från Dalco Elteknik.
2016 SYSTRA köpte svenska Dalco Elteknik, en av Sveriges främsta aktörer inom signalsystem för järnväg.
1992 SYSTRA fick sitt namn vid fusionen av franska SOFRERAIL och SOFRETU.
1961 RATP grundade SOFRETU (franska Society of studier och transportprojekt i städerna), ett stadsbyggnadsdesign och byggföretag.
1957 SYSTRA grundades i Paris av SNCF (Frankrikes motsvarighet till svenska SJ, Statens järnvägar). Företaget hette då SOFRERAIL

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden