Vilka vi är

Vilka vi är

Vi är det bästa alternativet för att utforma och designa kompletta transportsystem inom infrastrukturen såsom järnväg, spårväg och tunnelbana. Vi erbjuder ett fullständigt åtagande inkluderat MBEST (mark, bana/spår/kanalisation, el, signal och tele) med särskilt unika kompetenser inom projekterings- och uppdragsledning samt projektering EST.

SYSTRA AB har som företag 30 års erfarenhet av järnvägsanläggningar i Sverige. Till en början projekterades enbart signal- och elsystem för att den senaste 15-årsperioden framgångsrikt ha fokuserat på att driva hela MBEST-uppdrag innefattande våra prioriterade tekniker. Företaget bildades redan 1987 och har sedan dess kontinuerligt utvecklats och vuxit till att idag ha mer än 60 st medarbetare i Sverige.

SYSTRA AB hette tidigare Dalco Elteknik innan det under 2016 förvärvades av SYSTRA.

SYSTRA är ett internationellt konsultföretag inriktat på järnvägs- och infrastrukturlösningar inom både höghastighets- och konventionella banor samt inom tunnelbana och spårväg/snabbspårväg. SYSTRA grundades år 1957 och har ca 6000 anställda i 80 länder. Innan förvärvet av Dalco Elteknik var SYSTRA redan verksamma i Sverige genom bl.a. projekt Ostlänken och spårväg Kista. SYSTRA är också sedan tidigare verksamma i Danmark med bl.a. det landsomfattande elektrifieringsprojektet samt flera spårvägs- och tunnelbaneprojekt.

I Sverige är SYSTRA specialiserade på signalsäkerhet för järnväg med expertkompetens inom bl.a. signalställverk (Björnlunda, 59, 65, 85/95, 11 och Cst), linjeblock, fjärrstyrning, vägskydd, ATC och ERTMS. Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, experter, ritare, signalsäkerhetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer, FAT-testare, besiktningsstöd, assessorer, ibruktagandeledare samt byggplatsuppföljare/byggledare. För projektering av signalsystem är SYSTRA dessutom en av de största aktörerna i Sverige.

Vi har också en mycket bred kompetens inom lågspänning, kraftförsörjning, kontaktledning, kanalisation och tele. Tillsammans med SYSTRA internationellt och våra underkonsulter driver vi framgångsrikt hela MBEST-åtaganden där exempelvis också konstbyggnad, geo, ban och mark ingår.

Vi är med i projektens alla skeden från tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi tar t.ex. fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Box 851, SE-191 28 Sollentuna, Sweden