Vilka vi är

Vilka vi är

SYSTRA – Confidence moves the world

SYSTRA är en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar för höghastighetsjärnväg, metro, tunnelbana, spårväg, väg & trafik och flygplats. Tack vare SYSTRAs expertis och våra 8000 medarbetare runtom i världen, driver vi projekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdiga anläggningar.

SYSTRA har kompetens och resurser inom samtliga av de teknikområden som behövs för att designa samt projektera alla typer av infrastrukturlösningar. På vårt CV har vi flertalet imponerande rekord och över hälften av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar, automatiserade metro och tunnelbanor.

Vi hanterar alla typer av uppdrag, exempelvis projektledning och systemintegration. Vi tar fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader. Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, ritare, miljöexperter, signalsäkerhetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer, besiktningsstöd, landskapsarkitekter, geotekniker, byggplatsuppföljare/byggledare – listan kan göras lång.

SYSTRA har industriella ägare i form av SNCF samt RATP som är två av Europas ledande företag inom transportområdet. De bygger och driver trafik på alla världens kontinenter, till exempel har de ansvar för all kollektivtrafik Paris, med sina 50 000 passagerare per timma och 308 miljoner passagerare per år.

I Sverige har SYSTRA AB över 30 års erfarenhet som företag. Våra experter finns strategiskt utplacerade på tolv orter i Sverige, samt i Oslo och Köpenhamn. Vår stora erfarenhet och kvalitativa kompetens gör oss till en given samarbetspartner.

Nu med mer än 60 års internationell erfarenhet som en av världens ledande aktörer inom infrastruktur och samhällsbyggnad, blickar vi fram emot nya trender för att skapa framtidens lösningar.

SYSTRAs teknikområden

  • HSL, MRT OCH LRT – HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG, TUNNELBANA OCH SPÅRVÄG
  • MILJÖ OCH GEOTEKNIK
  • PROJEKT- OCH BYGGLEDNING
  • RAIL – KONVENTIONELL JÄRNVÄG
  • SAMHÄLLSBYGGNAD
  • 3D, BIM OCH VDC

SYSTRA – från start till idag!

2018-2021 SYSTRA AB är idag i en stark tillväxtfas i Sverige med 13 kontor runtom i landet.
2017 SYSTRA AB bildas genom en namnändring från Dalco Elteknik.
2016 SYSTRA köpte svenska Dalco Elteknik, en av Sveriges främsta aktörer inom signalsystem för järnväg.
1992 SYSTRA fick sitt namn vid fusionen av franska SOFRERAIL och SOFRETU.
1961 RATP grundade SOFRETU (franska Society of studier och transportprojekt i städerna), ett stadsbyggnadsdesign och byggföretag.
1957 SYSTRA grundades i Paris av SNCF (Frankrikes motsvarighet till svenska SJ, Statens järnvägar). Företaget hette då SOFRERAIL

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA