SYSTRA-koncernen

SYSTRA-koncernen

SYSTRA är en världsledande konsult- och ingenjörskoncern inom design av transportinfrastruktur.

Våra ingenjörer arbetar med passion för att ge befolkningar över hela världen möjlighet att röra sig fritt.

Våra lösningar för tunnelbanor, spårvägar, höghastighetsbanor och konventionella järnvägar, syftar till att tjäna allmänintresset och möta de utmaningar som omvandlingen av städer och områden innebär.

Ett brett utbud av kompetenser för att erbjuda skräddarsydda lösningar

Vår dagliga utmaning: att utforma och genomföra de säkraste, mest effektiva och ekonomiska skräddarsydda transportlösningarna. Tack vare vårt kunnande och 7500 experter är vi närvarande vid alla stadier av transportprojekt: utredning och projektering, byggnation, provning, idrifttagning samt drift och underhåll. Vi erbjuder därför en helhetslösning och hanterar alla typer av uppdrag.

Ett franskt företag som har blivit en global aktör

SYSTRA har sedan starten 1957 haft världen som spelplan. Ursprungligen skapat för att exportera fransk kunskap inom kollektivtrafiken där vi nu finns i över 80 länder. Mer än hälften av våra ingenjörer och tekniker är baserade utanför Frankrike, jämfört med 31% under 2011, för att ge mer närhet till kunderna och våra arbetsplatser. Vi är av 45 olika nationaliteter.

För att stärka vår närvaro på viktiga internationella marknader arbetar vi enligt en strategi av riktade förvärv. Vi förvärvade SAI i Indien 2014, och 2015 och 2016 fokuserade vi på att utveckla våra baser i Brasilien, Storbritannien, Sverige och Australien. Totalt har t.ex. 1000 nya indiska, brasilianska, brittiska, svenska och australiska medarbetare anslutit till våra team under 2015/2016 genom extern tillväxt.

Ett växande företag

Det nya SYSTRA bildades 2012 genom en sammanslagning av dem bästa inom fransk teknik, våra medarbetare och aktieägare, SNCF samt RATP. Sedan dess har företaget drivits av ambitiösa mål som fastställts i den strategiska planen för SYSTRA 2018. Detta inkluderar att fördubbla SYSTRA över sex år för att bibehålla och stärka vår ledande position inom kollektiv rörlighet.


En “halvtidsöversyn” talar för sig själv: en ökning av intäkterna från 400 miljoner € till 600 miljoner €, en ökning från 3400 till över 7500 anställda, varav mer än hälften är under 40 år gamla.

Läs vidare på SYSTRA-koncernens webbsida

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA