Innovation

Innovation

Inom SYSTRA-koncernen förnyar vi kontinuerligt för att möta våra kunders behov, förbereda kollektivtrafik för i morgon samt föreslå alltmer motståndskraftiga lösningar. Konstruktion av transportinfrastruktur måste anta ny teknik, tillgodose nya vanor och möta nya krav. För att nå längre förbinder sig SYSTRA att sätta människan i centrum för konstruktionen och förbättra transportsystemens effektivitet.

En växande världsbefolkning, utbyggnaden av tillväxtländer, och expanderande megastäder kräver en effektiv och hållbar kollektivtrafik, både lokalt och mellan städer.

Att transportera miljontals människor varje dag på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt är en stor utmaning som kräver optimala lösningar. På SYSTRA utvecklar vi innovativa lösningar som gör det möjligt för lokala och upphandlande myndigheter att erbjuda säkra och lämpliga lösningar för befolkningens behov.

Vår strategi

Integrera transportsystemen som är passande och hållbart i sin omgivning

  • Utveckla mer attraktiv och hållbar infrastruktur
  • Lösa problem med akustik och vibrationer
  • Förbättra stationsatmosfären och resenärernas upplevelse

Optimera kostnader

  • Förbättra infrastrukturen
  • Utveckla billigare infrastruktur

Driva transportsystemet mer effektivt

  • Utveckla mer motståndskraftig infrastruktur som kan hantera naturliga och tekniska risker
  • Optimera underhåll av infrastruktur
  • Styra energiförbrukning

Läs mer om innovation inom SYSTRA

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA