Trafikverket väljer SYSTRA för utformning av nya Alvesta Triangelspår
16-Februari-2021

Trafikverket väljer SYSTRA för utformning av nya Alvesta Triangelspår

SYSTRA har tilldelats uppdraget att ta fram järnvägsplan och systemhandling för Alvesta Triangelspår.

Projektet ska resultera i att ett nytt spår kan anläggas för att skapa den saknade sidan i ”triangeln” dvs en järnvägsanslutning mellan Södra stambanan och Kustbanan. Dessutom ska ett mötesspår anläggas och en plankorsning med väg 126 bli planskild. Idag är våra signalexperter redan på plats och arbetar med implementering av ett nytt system för ERTMS* på sträckan Alvesta- Älmhult.

Gustav Silverin, SYSTRAs affärsområdeschef för Samhällsbyggnad, meddelar:


“Det ska bli väldigt kul att få följa och stötta det här projektet. För mig själv ligger just planprocessen lite extra nära hjärtat och för SYSTRA gör järnväg det.
Vi har ett nära samarbete inom företaget, mellan tekniker, orter och affärsområden, vilket kommer att visa sig vara framgångsrikt när vår expertis nu ska sammanflätas i en järnvägsplan.
Arbetet kommer ledas av vår rutinerade uppdragsledare Patrik Wallman i Malmö och vi kommer att dra så mycket nytta av vårt pågående ERTMS-uppdrag i Alvesta som möjligt”.”

Uppdraget kommer att pågå till 2024.

För mer information, kontakta:
Gustav Silverin, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad, SYSTRA AB
Tel: 010 708 05 38
E-post: gsilverin@systra.com

*ERTMS - European Rail Traffic Management System.

Foto Alvesta station: Jonas Tenje

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA