SYSTRA vinner upphandling för ny teknik inom vägskyddssystem för järnväg!
22-Maj-2018

SYSTRA vinner upphandling för ny teknik inom vägskyddssystem för järnväg!

SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera 4 av de första pilotanläggningarna för ALEX, det nya svenska digitaliserade vägskyddssystemet för järnväg.

SYSTRA har dessutom fått förtroendet av Trafikverket att samordna parallella pågående vägskyddsprojekteringar inom samma teknik. Uppdraget inkluderar samtliga tekniker inom MBEST (Mark, Bana, El, Signal och Tele) och hela kedjan från projektering, samordning och granskning till byggplatsuppföljning och ibruktagningsledning.

Den viktigaste funktionen med ALEX är att varna vägtrafikanter för passerande tåg. ALEX har därtill ett flertal förbättringar som inte finns i den äldre tekniken:

  • Förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder ("bomkjolar")
  • Ljudsignal anpassad till omgivningens behov
  • Felutpekning - Loggfunktion, till exempel en trasig lampa eller bom
  • Tvåsidig frånkoppling vid arbete

ALEX är det nya svenska vägskyddssystemet som kommer att ersätta minst hälften av alla ca 2700 svenska befintliga vägskyddsanläggningar som uppnått sin tekniska livslängd. Detta digitaliserade system är helt nytt och består av nya bommar/driv/detektorer etc. och har skåp istället för kurar.

Det är mycket inspirerande att se SYSTRA i framkant inom denna moderna teknik meddelar Andreas Persson, Försäljningsledare SYSTRA AB.

Uppdraget ska slutföras 2020-06-01.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Olof Svensson, Regionledare SYSTRA AB
Tel: 010 70 80 515
E-post: josvensson@systra.com

Andreas Persson, Försäljningsledare SYSTRA AB
Tel: 010 70 80 612
E-post: apersson@systra.com

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA