SYSTRA i nytt uppdrag inför byggstart av Varbergstunneln
13-Mars-2018

SYSTRA i nytt uppdrag inför byggstart av Varbergstunneln

SYSTRA har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera ledningsomläggningar som förberedande arbeten för Varbergtunneln, en cirka 3,1 kilometer tunnel under centrala Varberg. Ombyggnaden kommer att öka trafiksäkerheten, eftersom korsningarna där vägar och järnväg möts kommer att försvinna helt eller ersättas av planskilda, säkrare korsningar.

Trafikverket kommer att bygga omkring 7,5 kilometer nytt dubbelspår mellan Varberg och Hamra, där Varbergstunneln utgör en del, samt en ny station med nedsänkta plattformar och en ny godsbangård. Genom att bygga ut järnvägen till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare. Det gör det enklare att arbetspendla och smidigare att transportera gods. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället, och på så vis kan utsläppen av koldioxid minskas.

Västkustbanan är en strategiskt viktig bana för Sverige, där både person- och godstrafiken går tätt. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt sedan 80-talet. SYSTRAs uppdrag omfattar upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av förberedande entreprenadarbeten omfattande vatten-, dag-, och spillvattenledningar, fjärrvärme etc.

Uppdraget ska slutföras 2018-05-30.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Persson, försäljningsledare, SYSTRA AB
Tel: 070 732 67 46
E-post: apersson@systra.com

Lars-Eric Lundgren, affärsområdeschef, SYSTRA AB
Phone: 076 824 74 04
E-mail: lelundgren@systra.com

Foto: OWO

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA