SYSTRA i nytt uppdrag för Trafikverket
27-April-2022

SYSTRA i nytt uppdrag för Trafikverket

SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera Tillberga järnvägsanpassningar för Trafikverket. I uppdraget ingår att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad, tillståndshanteringar, byggplatsuppföljning och framtagande av förvaltningshandlingar.

SYSTRAs team kommer att bygga upp och leda detta spännande uppdrag inom järnvägsprojektering.

Tillberga driftplats ligger ca 10 km norr om Västerås och har tidigare varit en knutpunktsstation för trafiken Stockholm-Västerås-Bergslagen. Numera är Tillberga en mötesstation på sträckan Sala och Västerås.

För att öka säkerheten, förbättra underhållsmässighet och funktion samt förbättra kapacitet och hastighet, anpassas anläggningen till den nya situationen. Flertalet växlar och spår rivs, flyttas och byts ut. Kontaktledning anpassas. Signalställverket byts ut till ett nytt ställverk 59 (reläställverk). Det ska byggas en ny gångbro över bangården.

Discipliner som ingår är Bana, El, Signal, Tele, Kanalisation, Ledningssamordning, Mark, Väg, Miljö, Geoteknik, Arkitektur, Bro, Avvattning och Mät.

Entreprenaden beräknas pågå under augusti 2023 till januari 2024.

Foto: Johannes Plenio

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA