SYSTRA i nya uppdrag för start av ERTMS inom svensk järnväg
25-Januari-2018

SYSTRA i nya uppdrag för start av ERTMS inom svensk järnväg

SYSTRA har fått i uppdrag av Trafikverket att upprätta systemhandling för det nya signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) mellan Södertälje och Mjölby. Hösten 2017 slutförde SYSTRA arbetet med den första dubbelspårssträcka där ERTMS planeras införas i Sverige.

ERTMS innebär ett teknikskifte till ett standardiserat och digitaliserat system för svensk järnväg. SYSTRA är mycket glada över förtroendet att få arbeta med ytterligare en sträcka enligt Trafikverkets plan.

ERTMS ska ersätta befintliga signalanläggningar. Syftet är en standardisering men också att möjliggöra interoperabilitet. När systemet är fullt utbyggt har EU-geografin samma typ av signalsystem. Då blir det enklare att köra mellan länderna.

För projektering av signalsystem är SYSTRA en av de största aktörerna i Sverige med mer än 1300 kvalificerade uppdrag genomförda på den svenska marknaden de senaste 30 åren.

SYSTRA:s uppdrag omfattar projektering av systemhandling för nytt signalsystem inom BEST (Bana, El, Signal och Tele) för delar av Södra och Västra Stambanan samt Godsstråket genom Bergslagen. Vidare ingår att ta fram översiktliga planer/lösningar för Nyköpingsbanan. Till detta ska också en miljöplan för införandet tas fram. Projektet är baserat på regeringens beslut i den nationella planen 2014–2025 och genomförandeplanen för ERTMS 2015–2025.
Uppdraget ska slutföras 2019-08-30.

För mer information, kontakta:

Andreas Persson, försäljningsledare, SYSTRA AB
Tel: 070 732 67 46
E-post: apersson@systra.com

Harris Telianidis, Teamledare, SYSTRA AB
Tel: 010 70 80 562
E-post: htelianidis@systra.com

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA