SYSTRA i fler uppdrag inom svensk höghastighetsbana
5-November-2018

SYSTRA i fler uppdrag inom svensk höghastighetsbana

SYSTRA har fått i uppgift att kravställa höghastighetsbanan mellan Lund och Hässleholm som blir ungefär 80 km. Projektet beräknas kosta 25-30 miljarder och hastigheten ska vara 320 km/h. Banan ska byggas med senaste teknik.

I mer än 30 år har SYSTRA varit den oöverträffade referensen inom höghastighetsjärnväg tack vare sin unika expertis inom ett brett spektrum av specialområden, från tidiga utredningar till färdig anläggning. Hittills har SYSTRA designat nära hälften av världens höghastighetsbanor och har hastighetsrekordet på 574,8 km/timme.

SYSTRA har medverkat i arbetet med att definiera Europas tekniska systemstandard för höghastighetståg och har byggt flera tusen kilometer höghastighetsbana runt om i världen.

Våra uppdragsledare, Sven Assarsson och Torbjörn Gustafsson, har deltagit i arbetet att ta fram teknisk systemstandard och AKJ:er för det svenska höghastighetsprojektet Ostlänken. De har även varit med i åtgärdsvalsstudien för sträckan Lund-Hässleholm-Jönköping och är nu väl förberedda för arbetet med denna AKJ.

Foto: Mickael Tannus

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Box 851, SE-191 28 Sollentuna, Sweden