SYSTRA får i uppdrag att modernisera en av Sveriges största bangårdar för gods
19-Februari-2018

SYSTRA får i uppdrag att modernisera en av Sveriges största bangårdar för gods

SYSTRA har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling för ställverksbyte vid Sävenäs rangerbangård i Göteborg. Detta är ett strategiskt viktigt järnvägsuppdrag för SYSTRA som har målsättningen att ytterligare stärka sin position som en av Sveriges främsta aktörer inom järnvägsprojektering.
Sävenäs rangerbangård hanterar godstransporter till och från hamnen i Göteborg. Det är en av de större godsbangårdarna i Sverige. Sävenäs befintliga signalsäkerhetsanläggning är av typen “Mjölby” och byggdes 1963. Den ska nu bytas ut mot ett datoriserat signalställverk av modell Ställverk 95 som kommunicerar med ställverket för Göteborgs centralstation.
SYSTRAs uppdrag börjar med en fas av inventering och förprojektering. Senare tas förfrågningsunderlag, genereringshandling, bygghandhandling och förvaltningsdata fram. SYSTRA ansvarar också för byggplatsuppföljning.
Teknikgrenar som ingår i detta är MBEST (Mark, Bana, El, Signal och Tele) med kanalisation, miljö och geoteknik.
Uppdraget ska slutföras 2021-12-31 med planerad inkoppling i december 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Persson, försäljningsledare, SYSTRA AB
Tel: 070 732 67 46
E-post: apersson@systra.com
Andreas Petersson, Teamledare, SYSTRA AB
Tel: 070 813 19 14
E-post: apetersson@systra.com

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA