SYSTRA Business Development Manager om den fortsatta utvecklingen 2019
22-Januari-2019

SYSTRA Business Development Manager om den fortsatta utvecklingen 2019

Hej Andreas! Det har gått mycket bra för SYSTRA under 2018. Hur ser du på den fortsatta utvecklingen under 2019?

“Vår exceptionella expansion i Sverige och Norden under 2018 har nu skapat de bästa möjligheterna för oss att fortsätta vår utveckling under 2019. Detta gäller samtliga teknikområden inom infrastrukturen som understödjs av ett antal strategiska och vunna stora och medelstora projekt.

Vi ser exempelvis särskilda möjligheter inom den pågående ERTMS-utbyggningen i de Nordiska länderna. Sverige kommer, nu när regeringsförklaringen också har annonserats, tydligt att fortsätta genomföra stora investeringar inom infrastruktur. Det gäller framförallt spårbunden infrastruktur (spårväg, tunnelbana, järnväg samt höghastighetsjärnväg) men även inom väg infrastruktur samt stadsutveckling och trafikleder. SYSTRA gläds speciellt åt de stora investeringarna inom spårbunden trafik eftersom vi är världsledande inom detta område. Utanför Sverige ser vi att våra övriga nordiska länder också fortsätter att genomföra stora investeringar, där Norge är särskilt utmärkande.

Internationaliseringen på de Nordiska marknaderna har ökat kraftigt de senaste åren. Erfarenhet av stora komplexa infrastrukturprojekt från världens stora städer kommer att bli en viktig konkurrensfaktor och SYSTRAs referensportfölj är unik och omfattande. Här har SYSTRA med sitt unika arbetssätt och 7500 medarbetare utspridda på alla världens kontinenter inom området infrastruktur och masstransporter ett övertag.

En av de största utmaningarna för konsultmarknaden är att erbjuda tillräckligt med kompetenta resurser. Inom SYSTRA har våra medarbetare tränat på komplexa infrastruktur projekt över hela världen i 60 år och jag kan påstå att vi har de flesta och mest kompetenta inom området masstransporter.
Vi ser även att vår positiva rekryteringstakt lokalt i Norden kommer att fortsätta då det glädjande är så många unika, viktiga och inspirerande kompetenser som söker sig till SYSTRA.

Hälsningar Andreas Persson, Business Development Manager SYSTRA Nordics”

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA