SYSTRA AB - Vår resa framåt ...
28-Mars-2018

SYSTRA AB - Vår resa framåt ...

SYSTRA S.A. med huvudkontor i Paris är idag en av världens största aktörer inom masstransporter såsom Höghastighetsjärnväg, Metro, Tunnelbana, Spårväg, Väg och flygplatser. SYSTRA har bland annat varit delaktiga i ca 50% av världens byggda och planerade Höghastighetsjärnvägar samt Tunnelbanor.

SYSTRA har identifierat Norden som en prioriterad marknad. Sedan 2017 anställer vi många nya medarbetare runt om i Sverige och övriga nordiska länder för att konsekvent bygga upp en organisation som innehåller samtliga teknikområden för att kunna leverera kompletta infrastrukturprojekt inom höghastighetsjärnväg, konventionell järnväg, tunnelbana, spårväg, väg och flygplats.

SYSTRA AB som ansvarar för den svenska marknaden har under senare tid rekryterat en rad nyckelpersoner för att förverkliga denna tillväxt. Vi kommer fortsatt att rekrytera ledande personer inom området masstransporter som har förmågan att tillgodogöra sig SYSTRA´s internationella erfarenhet och applicera den i de svenska projekten. SYSTRA Sverige planerar växa med ca 100% både år 2018 och 2019.

Huvudmålet för verksamheten på den nordiska marknaden under denna period är att få stabilitet och tillväxt på den svenska marknaden. I en kombination av organisk tillväxt genom ett breddat tjänsteutbud med ökad geografisk spridning samt strategiska förvärv vill vi åstadkomma en storlek på verksamheten som krävs för att betraktas som en ledande aktör på marknaden för masstransporter.

Hoppas att vi möts på vägen!

Bruno Susak, VD SYSTRA AB

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA