SYSTRA AB som finalist i InfraSweden 2030 innovationstävling
18-Juni-2021

SYSTRA AB som finalist i InfraSweden 2030 innovationstävling

Med utgångspunkt i snabbare och resurseffektivare utveckling har de tävlande tagit fram lösningar för transportinfrastrukturen. Lösningarna fokuserar på att ge nytta i samhället genom att komma till användning inom några få år.

Utifrån frågeställningen “Vad behöver transportinfrastruktur-sektorn lösa för att snabbt bli hållbar, smart och resurseffektiv ?” har SYSTRAs team lyckats komma till final med följande bidrag:

Utveckling av miljökoder inom Infrastrukturprojekt i AMA-beskrivningsverktyg.

I infrastrukturprojekt för väg och järnväg bedrivs det hållbarhetsarbete med avseende på t.ex mark, luft, buller, vatten, klimat och hänsyn i byggskede osv. Det är ofta svårigheter att kommunicera tillstånd, miljökrav, hänsynskrav och säkerhetsåtgärder på ett sätt så att det miljöarbete som utförts i projekteringsskedet förmedlas i mängdförteckningar på ett tydligt och kalkylerbart sätt till entreprenören som ska utföra arbeten.

Vi upplever att kraven ofta blir urvattnade när de passerat AMA-mallen kopplat till MER (mät och ersättningsregler).

Vårt projekt syftar till att skräddarsy AMA-texter och mängdkoder för miljöfrågor i infrastrukturprojekt som upphandlas enligt AMA och MER. På detta sätt kan miljöarbete i projekteringsskede få ett större genomslag i byggskedet när entreprenörerna får tydliga förutsättningar.”

Projektdeltagare: Johan Forsman, Anna Hulterström, Maria Andersson

Läs mer om tävlingen: https://challengesgov.se/infrasweden2030-innovationstavling-infraawards/

Foto: Photo Maker

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA