Nytt uppdrag - Uppsala Spårväg
27-November-2020

Nytt uppdrag - Uppsala Spårväg

SYSTRA har erhållit uppdraget att åt Region Uppsala ta fram en Programhandling för projekt Uppsala spårväg. Uppdraget utförs i ett nära samarbete emellan Region Uppsala och Uppsala kommun med syfte att utreda möjligheterna för hur en ny spårväg på bästa sätt kan integreras i Uppsala. SYSTRA har genom ett etablerat arbetssätt de bästa förutsättningarna att utveckla en spårväg med ett ”Façade à façade”-koncept där vi aktivt söker lösningar även utöver själva spårvägslinjen.

I arbetet med Programhandlingen kommer SYSTRA tillsammans med våra partners att bidra med expertkunskaper om hur en modern hållbar spårväg bör utformas och innefattar exempelvis lösningar för linjedragning, hållplatser, teknikval, depå samt fordon.

Vi är extra stolta att erhålla detta uppdrag då SYSTRA, som en världsledande aktör inom spårväg, har ett stort fokus på att utveckla spårvägen i Sverige. SYSTRA bidrar till att vi skapar långsiktiga hållbara lösningar för allas våra transportbehov.

För mer information, kontakta vår affärsutvecklingschef Andreas Persson, apersson@systra.com eller 010-70 80 612.

Foto: White Arkitekter

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA