Nytt uppdrag inom järnväg för SYSTRA Sverige
9-September-2020

Nytt uppdrag inom järnväg för SYSTRA Sverige

SYSTRA har erhållit uppdraget att åt LEONHARD WEISS Sverige i en totalentreprenad projektera den nya järnvägsanläggningen för sträckan Borås-Varberg.

I uppdraget ingår en upprustning av hela sträckan Varberg-Herrljunga (ca 120 km) för att kunna leda om järnvägstrafiken i samband med avstängning och ombyggnation av Västlänken.

Projekteringsarbetet utförs under 2020-2021. SYSTRA kommer exempelvis att projektera VA, Banunderbyggnad, Bro, Kanalisation, Spår, Tele, Signal och Kontaktledning.

Vi är väldigt stolta och glada för det förtroende LEONHARD WEISS Sverige och TRAFIKVERKET har gett oss.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA