Nytt SYSTRA uppdrag inom ERTMS-projektering!
10-Oktober-2022

Nytt SYSTRA uppdrag inom ERTMS-projektering!

Trafikverket har givit SYSTRA uppdraget ERTMS Lund vilket innebär upprättande av bygghandling för styrområde Kävlinge, Eslöv, Lund och Arlöv.

I uppdraget ska SYSTRA projektera fram förfrågningsunderlag och bygghandling för byte av signalsystem till ERTMS för sträckan Malmö godsbangård till och med Tornhill och Kävlinge. Det omfattar sträckorna Kävlinge – Lund, Kävlinge – Arlöv samt Tornhill – Malmö och innefattar driftplats Kävlinge, Furulund, Stävie, Flädie, Lomma, Alnarp, Tornhill, Lund, Uppåkra och driftplatsdelar Malmö godsbangård, Arlöv och Burlöv (ingående i driftplats Malmö). Fyra styrområden (SO) ska anordnas, Kävlinge, Eslöv (Tornhill), Lund och Arlöv. I uppdraget ingår också tillståndshanteringar och framtagande av förvaltningshandlingar.

Från år 2016 till år 2022 har SYSTRA arbetat med projektering för införande av ERTMS på ett flertal sträckor i Sverige på Västra stambanan, Södra stambanan, Malmbanan och Kust till kust-banan.

Detta järnvägsprojekt berör alla tekniker inom BEST-K (Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation) och har tyngdpunkt på signal men det berör också teknikgrenar såsom mark, miljö, avvattning, geoteknik, mät, markförhandling och väg. Projekteringen utförs enligt Trafikverkets kravbild på BIM inom ERTMS. I utredningsfas kommer stor vikt läggas på produktionsstrategier och etappindelningar.

Sträckan är oerhört viktig för svensk järnvägstrafik med hög trafikering. Större delen av trafik till och från Europa passerar här. Det är en flaskhals med hög känslighet för störning.

Efter en uppstartsfas inleder vi detta projekt med en ett-år-lång fas för planering och utredningar. Under denna spännande fas kommer vi i samverkan med Trafikverket arbeta fram ramar för projekteringen och ta fram viktig planering för byggfasen. SYSTRAs uppdragsledare är Harris Telianidis.

Trafikstart med ERTMS planeras ske år 2030 för SO Lund och SO Eslöv (Tornhill) samt år 2032 för SO Kävlinge och SO Arlöv.

ERTMS – European Rail Traffic Management System är ett EU-gemensamt trafikstyrningssystem. Det införs för att förenkla resor och transporter över landsgränserna inom Europa. Trafikverkets uppdrag benämnt ”Program ERTMS” innebär att färdigställa utvecklingen av ERTMS-systemen och att ansvara för införandet av ERTMS i Sverige.

Foto: iStock

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA