Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
16-November-2020

Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult

SYSTRA har fått i uppdrag av Trafikverket att upprätta bygghandling för införandet av det nya signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) på sträckan Alvesta- Älmhult

Inom uppdraget ska SYSTRA utföra en bygghandlingsprojektering för utbyte till ERTMS (European Rail Traffic Management System) för bandel 813-815, styrområde Alvesta som sträcker sig från Alvesta till Moheda och omfattar två driftplatser med tillhörande linjer samt styrområden Älmhult som sträcker sig från Älmhult till Blädinge och omfattar fem driftplatser med tillhörande linjer. Projekteringen omfattar med båda styrområdena en sträcka på totalt 70km.

ERTMS – European Rail Traffic Management System är ett EU-gemensamt trafikstyrningssystem. Det införs för att förenkla resor och transporter över landsgränserna inom Europa. Trafikverkets uppdrag benämnt ”Program ERTMS” innebär att färdigställa utvecklingen av ERTMS-systemen och att ansvara för införandet av ERTMS i Sverige.

Förutsättning för projektets genomförande grundas på regeringens beslut i nationella planen för 2014-20. Det innebär att förfrågningsunderlag och andra handlingar ska föreligga i sådan tid och omfattning att upphandlingar av entreprenader kan ske fortlöpande.

Syftet med leveransen är att beställaren ska få en kvalitetssäkrad, byggbar bygghandling för att kunna upphandla entreprenör för ytteranläggning.

Projekteringen kommer ske enligt kravbilden på BIM-modeller, så att modellen kan leva vidare och hanteras av entreprenören.

SYSTRAs uppdragsledare är Pelle Eurenius och bitr. uppdragsledare Madelene Altberg. Organisationen består av ca 140 involverade personer inom projektstyrning, teknikansvariga, projektörer och granskare med flera.

Preliminära inkopplingstider:

Styrområde Älmhult - 2024

Styrområde Alvesta -2025

Foto: Alex Hall

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA