Höga krav på nya transportsystem post-COVID
14-Augusti-2020

Höga krav på nya transportsystem post-COVID

Planerade satsningar på transportinfrastruktur i Europa & UK efter Corona krisen ställer höga säkerhetskrav även mot nya pandemier. SYSTRA arbetar aktivt med att förbättra befintliga transportsystem och arbetar fram nya transportlösningar i syfte att minska risken för nya pandemier. De nya persontransporterna ska fungera även under pågående pandemier.

SYSTRA lägger betydande resurser på forskning och utveckling för att ligga i framkant när nya transportsystem tar form på ritbordet. Den höga nivån på R&D beror till stor del på att ägarna även är verksamma i persontransportbranschen och har behov av att ligga i framkant för att själva klara konkurrensen. Ägarna SNCF och RATP är två av Europas största företag inom persontransporter som bedriver busstrafik, spårvagnstrafik, järnvägstrafik och trafik i tunnelbanor/metro i ett stort antal megastäder över hela världen och har dessutom gedigna kunskaper i att applicera nya krav på marknaden i projektens olika skeden.

SYSTRA-koncernen som leder utvecklingen av nya transportsystem i världen, ser stora möjligheter till expansion på den växande marknaden vilket även vidhålls av Bruno Susak, VD för SYSTRA i Norden. Bruno Susak säger att efterfrågan på företagets tjänster har ökat markant under en längre period och att den nordiska marknaden kommer att vara god under överskådlig tid. Den internationella erfarenhet som SYSTRA besitter av framförallt spårburna masstranportlösningar i form av spårväg, metro, tunnelbana och höghastighetsjärnväg är högintressant på den nordiska marknaden. De lokala företagen på den nordiska marknaden har inte den erfarenhet som behövs eftersom det inte har byggts tillräckligt många transportlösningar av denna typ som nu är aktuella varför vi fyller den brist på kompetens som finns på marknaden.

English

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA