EU-myndighet väljer SYSTRA för implementering av signalsystemet ERTMS
2-Maj-2019

EU-myndighet väljer SYSTRA för implementering av signalsystemet ERTMS

SYSTRA Group har av European Railway Agency, med vårt bidrag från Sverige, tilldelats ett internationellt uppdrag mot EU att bistå med experter inom ERTMS (European Rail Traffic Management System). SYSTRA Sverige arbetar i dagsläget med ERTMS projekt i uppdrag av Trafikverket och är mycket glada att även få samarbeta med övriga SYSTRA på internationell nivå.

ERTMS är Europas nya signalsystem inom järnväg. SYSTRA har nationell och internationell expertkompetens inom alla typer av ERTMS-frågor, i Sverige bland annat inom Wayside. Uppdraget omfattar studier och teknisk rådgivning inom ERTMS för en godkännandeprocess av markbaserad utrustning längs järnvägsnätet.

ERTMS innebär ett teknikskifte till ett standardiserat och digitaliserat system för Europas järnväg. Det ska ersätta befintliga signalanläggningar. Syftet är en standardisering men också att möjliggöra interoperabilitet. När systemet är fullt utbyggt har EU-geografin samma typ av signalsystem. Då blir det enklare att köra mellan länderna.

För projektering av signalsystem är SYSTRA en av de största aktörerna i Sverige med mer än 1300 kvalificerade uppdrag genomförda på den svenska marknaden de senaste 30 åren.

För mer information, kontakta:
Andreas Persson, Affärsutvecklingschef, SYSTRA AB
Tel: +46 10 708 06 12
E-post: apersson@systra.com

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA