Marknader

I Sverige/Norden verkar vi framgångsrikt inom våra marknader Höghastighetsjärnväg, Konventionell järnväg, Tunnelbana och Spårväg. Inom SYSTRA-gruppen internationellt erbjuder vi, genom vår representation i Sverige/Norden, också tjänster inom ett antal andra marknader benämnt Övriga.

SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Box 851, SE-191 28 Sollentuna, Sweden