Välkommen till SYSTRA

Välkommen till SYSTRA
Tack vare SYSTRAs expertis och våra ca 7000 medarbetare runtom i världen, driver vi infrastrukturprojekt i dess olika skeden, från tidiga utredningar till färdig anläggning. SYSTRA hanterar alla typer av uppdrag, exempelvis projektledning och systemintegration. Vi tar fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören / rådgivaren i totalentreprenader. SYSTRA har industriella ägare i form av SNCF samt RATP som är två av Europas största företag inom transportområdet som också bygger och driver trafik på alla världens kontinenter.

Kontakta oss

SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden