Välkommen till SYSTRA

Välkommen till SYSTRA
Vi är det bästa alternativet för att utforma och designa kompletta transportsystem inom infrastrukturen såsom järnväg, spårväg och tunnelbana. Vi erbjuder ett fullständigt åtagande inkluderat MBEST (mark, bana/spår/kanalisation, el, signal och tele) med särskilt unika kompetenser inom projekterings- och uppdragsledning samt projektering EST.

Kontakta oss

SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Box 851, SE-191 28 Sollentuna, Sweden