Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron

SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för Öresundsmetron, den nya metrolinjen mellan Köpenhamn och Malmö.

Anpassning till stadsmiljön
Utredningen innefattade byggbarhet avseende placering av ny station vid centralstationen i Malmö med de marktekniska förutsättningar och stationens läge i förhållande till existerande tunnlar, underjordiska konstruktioner och byggnadsverk i området.

Utredningen visade på möjliga metodval för tunnelproduktionen med TBM- och NATM metod. Kalkyl för stationen togs fram samt en utredning av miljökonsekvenserna i samband med det tänkta utförandet som förutsättning.

Utmaningarna var att hitta en optimal placering av stationens läge i förhållande till befintliga byggnadsverk (såsom Malmö centralstation, Citytunneln, etc) samt att uppfylla de tekniska lösningar som konstruktionen kräver med avseende på de geotekniska förhållandena.

Foto: Magnus Bornmark

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA