Stockholm Östra, upprustning

Stockholm Östra, upprustning

SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om Stockholm Östras bangård.

Projektet har möjliggjort ökad kapacitet på banan och ökad flexibiliteten på bangården. Det har också inneburit ett tillgänglighetsanpassat och modernt entreområde med uppgraderad strömförsörjning.

SYSTRA har utrett och inventerade lösningar för att möjliggöra förbättrad kapacitet. Efterföljande projekteringen för detta har innefattat en ny bangårdsgeometri, höjning av flera spår, ny plattform med plattformstak, uppgradering av kraftmatning, byte till induktiv växelvärme, nytt lågspänningsställverk och reservskraftaggregat, ny belysning, byte till fiber i all kommunikation, ny modern högtalaranläggning. SYSTRA hade också ansvaret för underkonsulternas arbete med exempelvis geoteknik, byggnadsverk, VVS, VA, landskap och miljö.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA