Stockholm Östra, upprustning

Stockholm Östra, upprustning

SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om Stockholm Östras bangård.

Projektet har möjliggjort ökad kapacitet på banan och ökad flexibiliteten på bangården. Det har också inneburit ett tillgänglighetsanpassat och modernt entreområde med uppgraderad strömförsörjning.

SYSTRA har utrett och inventerade lösningar för att möjliggöra förbättrad kapacitet. Efterföljande projekteringen för detta har innefattat en ny bangårdsgeometri, höjning av flera spår, ny plattform med plattformstak, uppgradering av kraftmatning, byte till induktiv växelvärme, nytt lågspänningsställverk och reservskraftaggregat, ny belysning, byte till fiber i all kommunikation, ny modern högtalaranläggning. SYSTRA hade också ansvaret för underkonsulternas arbete med exempelvis geoteknik, byggnadsverk, VVS, VA, landskap och miljö.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Åstorp bangårdsupprustning
Åstorp bangårdsupprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en (...)
ATC-kryssningsbarriärer
ATC-kryssningsbarriärer
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Odense Light Rail Transit
Odense Light Rail Transit
SYSTRA was commissioned to act as technical consultant on the development (...)
Copenhagen Metro Circle Line
Copenhagen Metro Circle Line
SYSTRA won the project management contract for the construction of the (...)
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
SYSTRA was appointed to assist the contracting authority with the (...)
Aarhus Light Rail Transit
Aarhus Light Rail Transit
SYSTRA was appointed sub-consultant, for technical input to the development (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA