Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan

Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan

SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot Trafkverket) erhållit uppdraget att för signal- och tele projektera två nya driftplatser med förbigångsspår för att utöka kapaciteten på Västra stambanan.

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och banans maximala kapacitet är nådd. Byggandet av förbigångsspår möjliggör att snabba persontåg kan passera godståg och långsammare persontåg.

SYSTRA ansvarade som underkonsult för projektering av kompletta signal- och telehandlingar för slutlägeslösningarna i både Stenkullen och Algutsgården. Dessutom ansvarade SYSTRA även för framtagande av signaletapplösningar till entreprenören i Algutsgården. Driftplatserna styrs av ett nytt utbrett ställverk av modell Ebilock 950, som även styr Alingsås driftplats. Algutsgården öppnades för trafik i slutet av 2015 och Stenkullen öppnades för trafik ett år senare.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
Åstorp bangårdsupprustning
Åstorp bangårdsupprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en (...)
ATC-kryssningsbarriärer
ATC-kryssningsbarriärer
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Odense Light Rail Transit
Odense Light Rail Transit
SYSTRA was commissioned to act as technical consultant on the development (...)
Copenhagen Metro Circle Line
Copenhagen Metro Circle Line
SYSTRA won the project management contract for the construction of the (...)
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
SYSTRA was appointed to assist the contracting authority with the (...)
Aarhus Light Rail Transit
Aarhus Light Rail Transit
SYSTRA was appointed sub-consultant, for technical input to the development (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA