Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan

Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan

SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot Trafkverket) erhållit uppdraget att för signal- och tele projektera två nya driftplatser med förbigångsspår för att utöka kapaciteten på Västra stambanan.

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och banans maximala kapacitet är nådd. Byggandet av förbigångsspår möjliggör att snabba persontåg kan passera godståg och långsammare persontåg.

SYSTRA ansvarade som underkonsult för projektering av kompletta signal- och telehandlingar för slutlägeslösningarna i både Stenkullen och Algutsgården. Dessutom ansvarade SYSTRA även för framtagande av signaletapplösningar till entreprenören i Algutsgården. Driftplatserna styrs av ett nytt utbrett ställverk av modell Ebilock 950, som även styr Alingsås driftplats. Algutsgården öppnades för trafik i slutet av 2015 och Stenkullen öppnades för trafik ett år senare.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA