Stadsmässig utformning av Solnavägen

Stadsmässig utformning av Solnavägen

SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö med syfte att bidra till en hållbar stadsmiljö.

Uppdragets omfattning
Inom uppdraget Hagalund 4:10 Solnavägen har SYSTRA upprättat förfrågningsunderlag samt bygghandling för ombyggnation av Solnavägen för att skapa en stadsmässig utformning av Solnavägen.

Solnavägens gatumiljö har gestaltats och projekterats med utgångspunkt i att skapa en grön- och blå struktur. Gaturummet byggs om för att få en ny gestaltning som harmoniserar med redan ombyggda sträckor av Solnavägen.

Solnavägen som är en av de stora vägarna som sammanbinder Solna med Stockholm,
förändras under kommande år för att möta framtidens behov. Utmed Solnavägen ska det ske en byggnation av lokaler, kontor, bostäder och en ny tunnelbanestation.

Solnavägen har idag en karaktär av trafikled med breda gaturum. Målsättningen för Solna stad är att Solnavägen ska utvecklas till en boulevard, anpassad för vistelse med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Visionen är att det kring boulevarden utvecklas ett stadsstråk som kopplar ihop Solna centrum med Hagastaden och Stockholms innerstad.

Natur- och kulturmiljö
Avseende natur- och kulturmiljö, har man i projektet säkerställt en fördröjning av dagvattnet för att undvika framtida översvämningar. Regnbäddar som dagvattenlösningar i gatumiljön bidrar till en mer hållbar stadsmiljö.

Foto: Visualisering av BSK Arkitekter och Nordr.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för (...)
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och (...)
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en (...)
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att (...)
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för (...)
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av (...)
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA