Stadsmässig utformning av Solnavägen

Stadsmässig utformning av Solnavägen

SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö med syfte att bidra till en hållbar stadsmiljö.

Uppdragets omfattning
Inom uppdraget Hagalund 4:10 Solnavägen har SYSTRA upprättat förfrågningsunderlag samt bygghandling för ombyggnation av Solnavägen för att skapa en stadsmässig utformning av Solnavägen.

Solnavägens gatumiljö har gestaltats och projekterats med utgångspunkt i att skapa en grön- och blå struktur. Gaturummet byggs om för att få en ny gestaltning som harmoniserar med redan ombyggda sträckor av Solnavägen.

Solnavägen som är en av de stora vägarna som sammanbinder Solna med Stockholm,
förändras under kommande år för att möta framtidens behov. Utmed Solnavägen ska det ske en byggnation av lokaler, kontor, bostäder och en ny tunnelbanestation.

Solnavägen har idag en karaktär av trafikled med breda gaturum. Målsättningen för Solna stad är att Solnavägen ska utvecklas till en boulevard, anpassad för vistelse med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Visionen är att det kring boulevarden utvecklas ett stadsstråk som kopplar ihop Solna centrum med Hagastaden och Stockholms innerstad.

Natur- och kulturmiljö
Avseende natur- och kulturmiljö, har man i projektet säkerställt en fördröjning av dagvattnet för att undvika framtida översvämningar. Regnbäddar som dagvattenlösningar i gatumiljön bidrar till en mer hållbar stadsmiljö.

SYSTRAs uppdragsledning

SYSTRAs uppdragsledare är Mattias Källander.

Foto: Visualisering av BSK Arkitekter och Nordr.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA