Roslagsbanan, Stockholm

Roslagsbanan, Stockholm

SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på Roslagsbanan, Stockholm Sverige.

ATC-systemet höjer säkerheten på banan och den fortsatta dubbelspårsutbyggnaden ger bättre kapacitet och möjliggör mer bostadsbyggande i närområdena.

SYSTRA erhöll ansvaret för projekteringen av det nya ATC-systemet som var det första ATC system av sitt slag som lanserades i Sverige. Från 2003 fram till 2017 har sedan dubbelspårsutbyggnad pågått med fortsatta ATC-arbeten som utförts av SYSTRA.

Under mer än 15 års tid har alltså SYSTRA varit ansvariga för ATC-projekteringen vilket är ett bra bevis på vår höga tekniska kompetens, bra priser, flexibilitet samt leveranser av mycket hög kvalitet och i tid.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA