Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv

Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv

SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och framtagande av bygghandling för mark, gata, VA, ledningar för projekt fyra spår på stambanan mellan Lund-Arlöv.

Totalentreprenad i samverkan
Utförandet var som totalentreprenad i samverkan mellan entreprenören NCC-OHL och Trafikverket, i samarbete med Burlövs, Staffanstorps och Lunds kommuner.

Projektet omfattar fyra nya spår på stambanan mellan Lund och Arlöv, en sänkning av järnvägen på halva sträckan, 4 nya stationer (Burlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården), en järnvägstunnel och ett tiotal järnvägsbroar samt ombyggnation av en trafikplats på E6.

Projekteringen utfördes av en stor organisation som levererade projektering till verktyget AutoDesk BIM360, en digital samordning av 3D samordningsmodell, där produktionen planerades och där även tid, kostnader, miljö och risker kunde följas upp.

Inom uppdraget drevs ett ECI (Early Contractor Involvement) -projekt på sträckan Flackarp-Lund under två år. I samverkan mellan kund och entreprenör arbetade man fram tidplan, produktionsbudget och projektering och styrande dokument för markarbeten, ledningar, järnvägsanläggning, broar och station Klostergården. ECI-uppdraget antogs och genomförs som en option till entreprenörens grundkontrakt.

SYSTRAs uppdrag slutfördes år 2021. Järnvägsanläggningen driftsätts i december 2023.

Foto: Trafikverket

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA