Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv

Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv

SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och framtagande av bygghandling för mark, gata, VA, ledningar för projekt fyra spår på stambanan mellan Lund-Arlöv.

Totalentreprenad i samverkan
Utförandet var som totalentreprenad i samverkan mellan entreprenören NCC-OHL och Trafikverket, i samarbete med Burlövs, Staffanstorps och Lunds kommuner.

Projektet omfattar fyra nya spår på stambanan mellan Lund och Arlöv, en sänkning av järnvägen på halva sträckan, 4 nya stationer (Burlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården), en järnvägstunnel och ett tiotal järnvägsbroar samt ombyggnation av en trafikplats på E6.

Projekteringen utfördes av en stor organisation som levererade projektering till verktyget AutoDesk BIM360, en digital samordning av 3D samordningsmodell, där produktionen planerades och där även tid, kostnader, miljö och risker kunde följas upp.

Inom uppdraget drevs ett ECI (Early Contractor Involvement) -projekt på sträckan Flackarp-Lund under två år. I samverkan mellan kund och entreprenör arbetade man fram tidplan, produktionsbudget och projektering och styrande dokument för markarbeten, ledningar, järnvägsanläggning, broar och station Klostergården. ECI-uppdraget antogs och genomförs som en option till entreprenörens grundkontrakt.

SYSTRAs uppdrag slutfördes år 2021. Järnvägsanläggningen driftsätts i december 2023.

Foto: Trafikverket

Tillbaka till toppen

Läs också…

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för (...)
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en (...)
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att (...)
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för (...)
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av (...)
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA