Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne

Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne

SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga busshållplatser i varierande miljöer i allt från centralt i tätorterna till ute i landsort.

Uppdragets omfattning
SYSTRA har tillsammans med underkonsulter på belysning, geoteknik och mätningsteknik tagit fram bygghandlingar för totalt 28 busshållplatser runt om i norra och västra Skåne. Projektet har utförts på uppdrag av Trafikverket.

Syftet med projektet var att ge ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken med målsättningen att samtliga hållplatser ska kunna byggas utan att vägplan ska krävas. Ett stort fokus har lagts på att anpassa arbetet utifrån befintligt vägområde. Där vi saknat rätt förutsättningar för det, har en utredning belyst om de planerade åtgärderna kan bedömas som tillräckligt små och okomplicerade för att få igenom ett Ställningstagande ej byggande av väg.

SYSTRA har även tagit fram underlag för markförhandling som tagit vid där gränsen hamnat utanför vägområdet.

Projektet var uppdelat på fyra separata förfrågningsunderlag. I samtliga deluppdrag fortsätter SYSTRA genom hela projektet som BPU.

SYSTRAs uppdragsledning
Karl Clarin var uppdragsledare för projekteringsuppdraget och Karolina Nilsson var uppdragsledare för byggplatsuppföljningen.

Bilden visar hållplats Torsebro, Färlövsvägen belägen strax utanför Kristianstad och trafikeras av linje 545 i Skånetrafikens regi.

Foto: Karolina Nilsson

Tillbaka till toppen

Läs också…

Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA