Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne

Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne

SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga busshållplatser i varierande miljöer i allt från centralt i tätorterna till ute i landsort.

Uppdragets omfattning
SYSTRA har tillsammans med underkonsulter på belysning, geoteknik och mätningsteknik tagit fram bygghandlingar för totalt 28 busshållplatser runt om i norra och västra Skåne. Projektet har utförts på uppdrag av Trafikverket.

Syftet med projektet var att ge ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken med målsättningen att samtliga hållplatser ska kunna byggas utan att vägplan ska krävas. Ett stort fokus har lagts på att anpassa arbetet utifrån befintligt vägområde. Där vi saknat rätt förutsättningar för det, har en utredning belyst om de planerade åtgärderna kan bedömas som tillräckligt små och okomplicerade för att få igenom ett Ställningstagande ej byggande av väg.

SYSTRA har även tagit fram underlag för markförhandling som tagit vid där gränsen hamnat utanför vägområdet.

Projektet var uppdelat på fyra separata förfrågningsunderlag. I samtliga deluppdrag fortsätter SYSTRA genom hela projektet som BPU.

Bilden visar hållplats Torsebro, Färlövsvägen belägen strax utanför Kristianstad och trafikeras av linje 545 i Skånetrafikens regi.

Foto: Karolina Nilsson

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA