Kil-Skåre, Värmlandsbanan

Kil-Skåre, Värmlandsbanan

SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten på Kil-Skåre, Värmlandsbanan, en av Sveriges mest trafikerade enkelspårssträckor.

Projektet kommer att öka kapaciteten och framkomligheten förbättras genom uppförande av ett 2,5 km långt dubbelspår med linjeblockering mellan två nya driftplatser, Stenåsen och Klingerud. Projektet inkluderar genomförande av mindre geotekniska förstärkningsåtgärder samt flytt av en lokalgata i Kils kommun.

SYSTRA var i MBEST-uppdraget ledande generalkonsult med ansvaret för signalprojekteringen av bla 2 nya signalställverk av modell 59 i samarbetade med övriga underkonsulter för MBET.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
Åstorp bangårdsupprustning
Åstorp bangårdsupprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en (...)
ATC-kryssningsbarriärer
ATC-kryssningsbarriärer
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Odense Light Rail Transit
Odense Light Rail Transit
SYSTRA was commissioned to act as technical consultant on the development (...)
Copenhagen Metro Circle Line
Copenhagen Metro Circle Line
SYSTRA won the project management contract for the construction of the (...)
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
SYSTRA was appointed to assist the contracting authority with the (...)
Aarhus Light Rail Transit
Aarhus Light Rail Transit
SYSTRA was appointed sub-consultant, for technical input to the development (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA