Kil-Skåre, Värmlandsbanan

Kil-Skåre, Värmlandsbanan

SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten på Kil-Skåre, Värmlandsbanan, en av Sveriges mest trafikerade enkelspårssträckor.

Projektet kommer att öka kapaciteten och framkomligheten förbättras genom uppförande av ett 2,5 km långt dubbelspår med linjeblockering mellan två nya driftplatser, Stenåsen och Klingerud. Projektet inkluderar genomförande av mindre geotekniska förstärkningsåtgärder samt flytt av en lokalgata i Kils kommun.

SYSTRA var i MBEST-uppdraget ledande generalkonsult med ansvaret för signalprojekteringen av bland annat 2 nya signalställverk av modell 59 i samarbetade med övriga underkonsulter för MBET.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA