ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder

ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder

SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av ERTMS på den södra delen av Korridor B i Sverige.

Syftet med projektet är att införa ERTMS för att förenkla transporter över landsgränserna, öka säkerheten och tillförlitligheten samt öka kapaciteten på sträckan. Dessutom kommer man byta ut föråldrade signalanläggningar och minska investerings- och underhållskostnaderna.

SYSTRAs uppdrag inleds med en startfas där AKJ och översiktsplaner tas fram. Sedan utförs en delprojektering på en linjesträcka och en driftplats. Därefter tas systemhandling fram på hela sträckan.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA