Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg

Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg

SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en utförandeentreprenad i projektet Ombyggnad Lundbyleden, Bohusbanan och Gator i Backaplan, Göteborgs Stad.

Ombyggnad och utbyggnad för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet
Uppdraget innebär en ombyggnad av Lundbyleden (E6.21) till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till andra infrastrukturprojekt.

Projektet är ett samarbete med Göteborgs Stad där Trafikverket även bygger om vissa gator vid Backaplan samt utbyggnad av Bohusbanan och byggnation av en pendeltågsstation i Brunnsbo.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerhet, tillgänglighet och för att göra det enklare att orientera sig mellan trafikplatserna. Av- och påfarter byggs om på Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet.

För att möjliggöra stadsutvecklingen i området skapar vi en förbättrad koppling till det lokala vägnätet samt förbättrar trafikflödet och höjer trafiksäkerheten genom planskilda korsningar.

För att minska störningskänsligheten på Bohusbanan och Hamnbanan bygger vi ut Bohusbanan. Med en pendeltågsstation vid Brunnsbo skapar vi nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och gör det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och övriga Göteborg.

I projektet har man säkerställt omhändertagande av förorenad mark för att bidra till en hållbar stadsmiljö.

Entreprenaden planeras att upphandlas som en utförandeentreprenad.

Foto: Veidekke

Tillbaka till toppen

Läs också…

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för (...)
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och (...)
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att (...)
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för (...)
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av (...)
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA