Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal

Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal

SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att tillhandahålla bygg- och projektledningstjänster inom planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt enligt ramavtal med Mölndals stad. Detta referensprojekt avser byggledning och besiktning Pedagogen Park 1A , 2A och 3A.

Utveckling av ny stadsdel
Uppdraget som ska vara slutfört år 2022, består i att för Mölndals stad utveckla stadsdelen Pedagogen Park, exempelvis fastigheterna Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104 i Mölndal.

Syftet med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park är att skapa en ny stadsdel med bostäder, handel, närservice, arbetsplatser, förskola, äldreboende och rekreationsområden.
Planförslaget omfattar totalt cirka 1100 bostäder, närservice, kontor, ett äldreboende, en förskola samt flera parkområden.

Befintlig byggnad Pedagogen Park bevaras och runt byggnaden utvecklas ett stadsdelstorg med bland annat en matbutik och dagligvaruservice. I samband med utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park föreslås Bifrostgatan omvandlas från transportled till stadsgata.

Etapp 1 A, 2A och 3A avser Utbyggnad av gator och vägar. Området består idag av två större vägar (Bifrost- och Frölunda gatan), lokalgator samt parkerings-, och gräsytor. Objektet avser utbyggnad av gator, mark, VA el, tele, opto, fjärrvärme för en ny stadsdel Pedagogen Park. Ombyggnation av del av Bifrost- och Frölundagatan.

I entreprenaden ingår även utbyggnad av en vattenledning V1000ST samt en V200RF åt Kretslopp och Vatten.
Entreprenaden upphandlades som en generalentreprenad med utförandeentreprenad enl. AB04 som entreprenadform. Entreprenör Mark och Energibyggarna AB.

Illustration: Mölndals stad

Tillbaka till toppen

Läs också…

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för (...)
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och (...)
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en (...)
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för (...)
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av (...)
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA