Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal

Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal

SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att tillhandahålla bygg- och projektledningstjänster inom planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt enligt ramavtal med Mölndals stad. Detta referensprojekt avser byggledning och besiktning Pedagogen Park 1A , 2A och 3A.

Utveckling av ny stadsdel
Uppdraget som ska vara slutfört år 2022, består i att för Mölndals stad utveckla stadsdelen Pedagogen Park, exempelvis fastigheterna Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104 i Mölndal.

Syftet med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park är att skapa en ny stadsdel med bostäder, handel, närservice, arbetsplatser, förskola, äldreboende och rekreationsområden.
Planförslaget omfattar totalt cirka 1100 bostäder, närservice, kontor, ett äldreboende, en förskola samt flera parkområden.

Befintlig byggnad Pedagogen Park bevaras och runt byggnaden utvecklas ett stadsdelstorg med bland annat en matbutik och dagligvaruservice. I samband med utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park föreslås Bifrostgatan omvandlas från transportled till stadsgata.

Etapp 1 A, 2A och 3A avser Utbyggnad av gator och vägar. Området består idag av två större vägar (Bifrost- och Frölunda gatan), lokalgator samt parkerings-, och gräsytor. Objektet avser utbyggnad av gator, mark, VA el, tele, opto, fjärrvärme för en ny stadsdel Pedagogen Park. Ombyggnation av del av Bifrost- och Frölundagatan.

I entreprenaden ingår även utbyggnad av en vattenledning V1000ST samt en V200RF åt Kretslopp och Vatten.
Entreprenaden upphandlades som en generalentreprenad med utförandeentreprenad enl. AB04 som entreprenadform. Entreprenör Mark och Energibyggarna AB.

Illustration: Mölndals stad

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA