ATC-kryssningsbarriärer

ATC-kryssningsbarriärer

SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot Jernbaneverket) erhållit uppdraget att införa ATC – Kryssningsbarriärer på flertalet norska stationer. Bl.a. berördes 5 av 10 stationer på sträckan mellan Bergen och Voss, där kryssningsbarriärtekniken antingen uppgraderades eller infördes helt nytt. Totalt inkluderade projektet 10 stationer.

Detta projekt hjälpte till med att bidra till en högre säkerhet för framföring av tåg inne på stationer. ATC – Kryssningsbarriärer minimerar risken att tåg med passagerarutbyte felaktigt kör mot stopp i utfartsignaler och hamnar i fientligt område vid samtidigheter på stationer.

SYSTRA uppgifter inkluderade projektering, framställning av bygghandling, framtagning av förvaltningsdata och uppdatering av befintlig dokumentation.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
Åstorp bangårdsupprustning
Åstorp bangårdsupprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en (...)
Odense Light Rail Transit
Odense Light Rail Transit
SYSTRA was commissioned to act as technical consultant on the development (...)
Copenhagen Metro Circle Line
Copenhagen Metro Circle Line
SYSTRA won the project management contract for the construction of the (...)
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
SYSTRA was appointed to assist the contracting authority with the (...)
Aarhus Light Rail Transit
Aarhus Light Rail Transit
SYSTRA was appointed sub-consultant, for technical input to the development (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA