ATC-kryssningsbarriärer

ATC-kryssningsbarriärer

SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot Jernbaneverket) erhållit uppdraget att införa ATC – Kryssningsbarriärer på flertalet norska stationer. Bl.a. berördes 5 av 10 stationer på sträckan mellan Bergen och Voss, där kryssningsbarriärtekniken antingen uppgraderades eller infördes helt nytt. Totalt inkluderade projektet 10 stationer.

Detta projekt hjälpte till med att bidra till en högre säkerhet för framföring av tåg inne på stationer. ATC – Kryssningsbarriärer minimerar risken att tåg med passagerarutbyte felaktigt kör mot stopp i utfartsignaler och hamnar i fientligt område vid samtidigheter på stationer.

SYSTRA uppgifter inkluderade projektering, framställning av bygghandling, framtagning av förvaltningsdata och uppdatering av befintlig dokumentation.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA