Åstorp bangårdsupprustning

Åstorp bangårdsupprustning

SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en totalentreprenad (underkonsult till kontrakterad entreprenör mot Trafikverket), höja standarden på Åstorp bangård för att möjliggöra en utökning av trafiken och godstrafiken i samband med öppningen av Hallandsås-tunnlarna.

Projektet innebar ombyggnation av Åstorp bangård som är en viktig järnvägsknut i nordvästra Skåne. Detta medförde en ny spårkonfiguration med byte av 22 växlar, nytt kontaktledningssystem och ombyggnation av signalställverket med nytt stlv/stlv-gränssnitt mot Söderåsbanan.

SYSTRA uppgift gick ut på att leda det egna projekteringsarbetet, både med egna resurser och underkonsulter, samt att ta fram bygghandling för tre etapper där hela bangården byggdes om. Detta medförde också en generering av ställverket. Efter byggnationen togs även förvaltningsdata fram.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
ATC-kryssningsbarriärer
ATC-kryssningsbarriärer
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Odense Light Rail Transit
Odense Light Rail Transit
SYSTRA was commissioned to act as technical consultant on the development (...)
Copenhagen Metro Circle Line
Copenhagen Metro Circle Line
SYSTRA won the project management contract for the construction of the (...)
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
SYSTRA was appointed to assist the contracting authority with the (...)
Aarhus Light Rail Transit
Aarhus Light Rail Transit
SYSTRA was appointed sub-consultant, for technical input to the development (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA