Åstorp bangårdsupprustning

Åstorp bangårdsupprustning

SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en totalentreprenad (underkonsult till kontrakterad entreprenör mot Trafikverket), höja standarden på Åstorp bangård för att möjliggöra en utökning av trafiken och godstrafiken i samband med öppningen av Hallandsås-tunnlarna.

Projektet innebar ombyggnation av Åstorp bangård som är en viktig järnvägsknut i nordvästra Skåne. Detta medförde en ny spårkonfiguration med byte av 22 växlar, nytt kontaktledningssystem och ombyggnation av signalställverket med nytt stlv/stlv-gränssnitt mot Söderåsbanan.

SYSTRA uppgift gick ut på att leda det egna projekteringsarbetet, både med egna resurser och underkonsulter, samt att ta fram bygghandling för tre etapper där hela bangården byggdes om. Detta medförde också en generering av ställverket. Efter byggnationen togs även förvaltningsdata fram.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA