Åmsele, ny mötesdriftplats

Åmsele, ny mötesdriftplats

SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för att förlänga mötestationen i Åmsele för att möjliggöra tågmöten.

I dagsläget finns inte möjligheter till tågmöten på sträckan mellan Hällnäs – Lycksele. Sträckan är ca 6 mil lång och tar ungefär 1 timme och 10 minuter med regionaltåg. För att kunna utöka trafiken på sträckan krävs det att tågmöten i Åmsele kan genomföras. Den planerade anläggningsförändringen på driftplatsen i Åmsele är att möjliggöra tågmöten med 630 m långa tåg vilket ger en kapacitetsökning på sträckan Hällnäs – Lyckesele – Storuman sträckan som ingår i projektet är 7 km långt.

I uppdraget utför SYSTRA, tillsammans med underkonsulter, hela planprocessen inklusive efterföljande projektering. Innebär då att ta fram samrådsunderlag, åtgärdsvalsstudie, järnvägsplan, systemhandling, bygghandling, tillståndshantering, anmälningar, förfrågningsunderlag för utförande entreprenör, förvaltningsdata samt kontrollprogram för byggplatsuppföljning (BPU) av den kommande entreprenaden.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
Åstorp bangårdsupprustning
Åstorp bangårdsupprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en (...)
ATC-kryssningsbarriärer
ATC-kryssningsbarriärer
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Odense Light Rail Transit
Odense Light Rail Transit
SYSTRA was commissioned to act as technical consultant on the development (...)
Copenhagen Metro Circle Line
Copenhagen Metro Circle Line
SYSTRA won the project management contract for the construction of the (...)
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
Tallinn Light Rail Transit – Lines 1 & 2
SYSTRA was appointed to assist the contracting authority with the (...)
Aarhus Light Rail Transit
Aarhus Light Rail Transit
SYSTRA was appointed sub-consultant, for technical input to the development (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA