Åmsele, ny mötesdriftplats

Åmsele, ny mötesdriftplats

SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för att förlänga mötestationen i Åmsele för att möjliggöra tågmöten.

I dagsläget finns inte möjligheter till tågmöten på sträckan mellan Hällnäs – Lycksele. Sträckan är ca 6 mil lång och tar ungefär 1 timme och 10 minuter med regionaltåg. För att kunna utöka trafiken på sträckan krävs det att tågmöten i Åmsele kan genomföras. Den planerade anläggningsförändringen på driftplatsen i Åmsele är att möjliggöra tågmöten med 630 m långa tåg vilket ger en kapacitetsökning på sträckan Hällnäs – Lyckesele – Storuman sträckan som ingår i projektet är 7 km långt.

I uppdraget utför SYSTRA, tillsammans med underkonsulter, hela planprocessen inklusive efterföljande projektering. Innebär då att ta fram samrådsunderlag, åtgärdsvalsstudie, järnvägsplan, systemhandling, bygghandling, tillståndshantering, anmälningar, förfrågningsunderlag för utförande entreprenör, förvaltningsdata samt kontrollprogram för byggplatsuppföljning (BPU) av den kommande entreprenaden.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för (...)
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och (...)
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en (...)
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att (...)
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för (...)
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av (...)
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA