Åmsele, ny mötesdriftplats

Åmsele, ny mötesdriftplats

SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för att förlänga mötestationen i Åmsele för att möjliggöra tågmöten.

I dagsläget finns inte möjligheter till tågmöten på sträckan mellan Hällnäs – Lycksele. Sträckan är ca 6 mil lång och tar ungefär 1 timme och 10 minuter med regionaltåg. För att kunna utöka trafiken på sträckan krävs det att tågmöten i Åmsele kan genomföras. Den planerade anläggningsförändringen på driftplatsen i Åmsele är att möjliggöra tågmöten med 630 m långa tåg vilket ger en kapacitetsökning på sträckan Hällnäs – Lyckesele – Storuman sträckan som ingår i projektet är 7 km långt.

I uppdraget utför SYSTRA, tillsammans med underkonsulter, hela planprocessen inklusive efterföljande projektering. Innebär då att ta fram samrådsunderlag, åtgärdsvalsstudie, järnvägsplan, systemhandling, bygghandling, tillståndshantering, anmälningar, förfrågningsunderlag för utförande entreprenör, förvaltningsdata samt kontrollprogram för byggplatsuppföljning (BPU) av den kommande entreprenaden.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA